Vrijlating Koekoek 8/2019 Vrijlating jonge meeuwen Uitwenkooi eekhoorns Egeltjes 8/2019
Vrijlating boomkruiper Vrijlating jonge meeuwen Uitwenkooi eekhoorns Vrijlating
Vrijlating vos Eenden Jonge eekhoorn voeden Voeden van jonge fuut
Brand slachtoffertjes Vlammetje Vrijlating kokmeeuw Eenden
Honger Vrijlating Torenvalken Egeltjes 8/2019 Met een vleermuis aan tafel