Lidmaatschap kost u slechts 10 euro per jaar. Door deze kleine bijdragen kunnen we samen heel sterk worden. U bent dan voor één jaar lid van VOC Brasschaat en u ontvangt tevens 4x per jaar onze eigen ledenboekje “De Snaveltjeskrant”.

U stort het bedrag van min. 10 euro op de rekening van VOC Brasschaat-Kapellen op onderstaand rekeningnummer met vermelding “lidmaatschap 2019”..

BE21 9731 6488 7203,

BIC : ARSPBE22

…Vanaf dan bent u lid, en kan u de snaveltjeskrant in uw bus verwachten.

De dieren en het VOC-team verwelkomen u bij onze leden.