Vrijlating boomkruiper Vrijlating jonge meeuwen Uitwenkooi eekhoorns Vrijlating
Vrijlating vos Eenden Jonge eekhoorn voeden Voeden van jonge fuut
Brand slachtoffertjes Vlammetje Vrijlating kokmeeuw Eenden
Honger