Vrijlating boomkruiper Vrijlating jonge meeuwen Uitwenkooi eekhoorns Vrijlating
Vrijlating vos Eenden Jonge eekhoorn voeden Voeden van jonge fuut
Brand slachtoffertjes Vlammetje Vrijlating kokmeeuw Eenden
Honger Vrijlating Torenvalken Egeltjes 082019 Met een vleermuis aan tafel