Dodentocht ten voordele van het VOC

Beste buren , vrienden, sympathisanten, collega’s,

De bekende 100 km Dodentocht van Bornem komt er weer aan ! Voor de 8e keer ga ik starten, op vrijdag 12 augustus, en proberen om hem, voor de 4e keer uit te stappen. Klokslag 21 uur gaan zo’n 10.000 stappers de nacht in, met slechts één doel voor ogen : die 100 km beeindigen, BINNEN de 24 uur !

Ik zou mijn staptocht opnieuw aan het goede doel willen koppelen. Net zoals de 2 vorige jaren, wordt dat het VOC, het VogelOpvangCentrum te Kapellen.  In 2014 hebben we op deze manier 1295 € kunnen overhandigen, en vorig jaar zelfs 2719 € ! Uiteraard willen we dat bedrag dit jaar minstens evenaren !

Een soort van sponsortocht dus , waarbij U zélf beslist hoeveel u wilt sponsoren per gestapte kilometer. Bijv. bij sponsoring van 5 cent per km, komt het totale bedrag op (ALS ik hem uitstap) 100 km x 5 cent = 5 euro. Bij 10 cent per km wordt dit dus 10 euro enz. Uiteraard is iedereen vrij om zelf de grootte van zijn/haar bedrag te bepalen.

Het vogelopvangcentrum ( het VOC) te Kapellen werkt zich, met de hulp van vele vrijwilligers, het ganse jaar, dag en nacht, te pletter voor gekwetste of zieke vogels of andere dieren. Zij kunnen de centjes zéér goed gebruiken.

Deelnemen kan door een mailtje te sturen naar onderstaand mailadres. Het rekeningnummer wordt dan doorgegeven. Vermeld zeker je naam en het bedrag dat je wil sponsoren.

Alle sponsorgelden worden NA de Dodentocht, ingezameld en INTEGRAAL  overgemaakt aan de mensen van het VOC.

Ik hoop , ook in naam van het VOC, op een geweldige respons !! Groetjes,

Danny De Proft, Fl. Verbraekenlei 12, Brasschaat  danny.deproft@skynet.be

Danny

Het leven zoals het is ‘VOC’

Omdat we in ons VOC wilde dieren verzorgen, die zeer gevoelig zijn aan stress, kunnen we niet iedereen trakteren op een rondleiding in ons centrum. En ook onze jaarlijkse opendeurdag zal jullie nieuwsgierigheid waarschijnlijk niet bedwingen. Daarom gaan we maandelijks een update geven van een aantal bijzondere verhalen ‘from the inside’. Op deze manier willen we jullie een kijk geven op ‘Het Leven Zoals Het Is ‘VOC Brasschaat-Kapellen’.

EekhoornDe voorbije maand is vooral een ‘jonge’ maand geweest. Zo kregen we kleine konijntjes, haasjes, eekhoorntjes en eendjes binnen. We mochten ook onze eerste jonge bosuil verzorgen. Hij en zijn broer zijn met nest en al uit hun boom gevallen waarbij zijn broertje helaas is overleden. Het goede nieuws, onze uil is een sterke vogel met een grote eetlust…

 

5 maart was een speciale dag omdat dan onze jaarlijkse ledenvergadering plaats vond. Maar alvorens een van onze vrijwilligers mocht deelnemen aan de festiviteiten, werd zij nog opgeroepen voor een noodgeval. Een man had naar de politie gebeld met de mededeling dat zijn moeder een Zwarte Weduwe in huis had gevonden. Daarop belde de politie naar ons met de vraag of wij de spin wilden weghalen. Daar aangekomen heeft onze vrijwilliger 3 zwarte spinnen gevonden. Bij nader onderzoek bleek het te gaan over 3 gewone kogelspinnen. Deze exemplaren waren gelukkig ongevaarlijk maar de beruchte Zwarte Weduwe is wel familie van deze soort. We onthouden dus: better safe than sorry!

Op 15 maart kregen we een oproep dat er in een opslagloods een roofvogel was binnen gevlogen die zijn weg naar buiten niet meer kon vinden. Op ons opvangcentrum aangekomen, zagen we dat het een sperwer was. Normaal gezien mocht deze vogel snel terug de vrijheid in, maar een van de verzorgers merkte op dat de sperwer gele vlekken in zijn bek vertoonde. Door middel van mestonderzoek bleek dat hij besmet was met Capillaria. Dit is een darmparasiet waaraan vogels kunnen sterven. We kunnen wel stellen dat deze vogel veel geluk heeft gehad dat hij is binnengevlogen in de loods. En dankzij het opmerkzame oog van de verzorger kunnen we de sperwer binnenkort helemaal gezond vrij laten.
lammetjeLater op de maand mochten we een pasgeboren lammetje verwelkomen op ons centrum. Zij is deel van een tweeling maar haar mama wilde enkel haar broertje verzorgen. Ze is mager en klein maar stel het goed en gezond. Ze drinkt al een weekje gulzig haar papje op dat ze uit mensenhanden krijgt aangeboden. Maar we hopen snel een adoptiemama te vinden voor haar die haar wil grootbrengen als een echt schaap.

Tip 4: Lentetips

Hazennest

Het mooie weer en de drukte in ons opvangcentrum

Samen met het mooie weer komen ook de pas geboren diertjes binnen in ons opvangcentrum. Ze zijn heel schattig en dankbaar om te verzorgen maar wist je dat de meeste jongen niet in ons opvangcentrum thuis horen?

Hazen bijvoorbeeld worden vaak binnengebracht omdat ze ‘moederloos’ alleen ergens op de grond in een veld liggen. Een bezorgde wandelaar ziet ze en brengt ze binnen. Wat de wandelaar niet weet is dat een haas geen nest maakt maar haar jongen in een kuiltje op de grond huisvest. 2 maal per etmaal (tijdens de schermerperiode) komt de moeder langs om haar jongen te voeden. Daarna laat ze ze weer alleen. Dit doet ze om zo weinig mogelijk geur achter te laten om op deze manier predators op een afstand te houden.

ReeOok een reeënkalf zie je vaak ‘alleen’ in het bos liggen. Wat je niet ziet is dat de moeder op een veilige afstand haar jong in het oog aan het houden is. Hoe vaak hebben we al niet gehoord dat er geen moeder te bespeuren was. Maar wanneer men weg wandelt, komt ze stilletjes uit het struikgewas om haar jong te beschermen.

Wat doe je nu het best wanneer je ‘moederloze’ jongen tegenkomt?

Laat ze op de eerste plaats gewoon liggen en wandel er rustig voorbij. Laat zo weinig mogelijk andere geuren achter zoals mensengeur, hondengeur,… Deze vreemde geuren zorgen ervoor dat de moeder haar jongen in de steek gaat laten. Moest het nest of het dier zich toch op een extreem gevaarlijke plaats bevinden, bijvoorbeeld vlak langs de kant van een drukke weg, in een beek (met water), langs een overweg,… bel dan zeker naar het VOC. Wij komen zo snel mogelijk ter plaatse om de situatie in de schatten. Even herhalen, raak de jongen zeker niet aan en wacht geduldig tot onze interventieploeg ter plaatse is.

Bij hazen is het moeilijker om te checken of de moeder nog langskomt, maar een reeënkalf zou binnen de 24 uur moeten opgehaald zijn door zijn moeder. Ligt de ree na 24u nog op net dezelfde plaats, bel dan even naar het VOC. Dan komen wij een kijkje nemen met ons getraind oog om te zien of het kalf in nood is.

Voor alle jonge dieren geldt vooral deze regel: ouders gaan hun jongen niet bezoeken zolang er predators in de buurt zijn. Mensen worden aanschouwd als een predator. Ga dus niet staan wachten onder een nest of naast een hol om te zien of de ouders terugkomen. Is het nest uit de boom gevallen of bevind het hol zich op een plaats waar werkzaamheden plaatsvinden, breng het gerust binnen in ons opvangcentrum.

Tip 3: Samenleven met steenmarters

steenmarter

Sinds begin dit jaar is ons VOC gecertificeerd om steenmarters weg te vangen op plaatsen waar ze schade berokken, te vervoeren en uit te zetten op plaatsen waar ze geen hinder veroorzaken.

De rede waarom er meer en meer schadegevallen van marters gerapporteerd worden, is omdat de mens meer en meer het woongebied van de marter in beslag neemt. Daarom geven we hier enkele tips om met deze mooie beestjes op een vreedzame manier samen te leven.

Om te beginnen stellen we een 4-delig stappenplan voor:

Stap 1: ga na of er effectief steenmarters in huis zijn. Ook andere dieren kunnen lawaai veroorzaken en schade aanrichten. Dit kan je bepalen door op zoek te gaan naar de typische uitwerpselen van een steenmarter. Ze bevatten overblijfselen van hun maaltijden zoals haren, veren, botresten, pitten,… en hebben een gedraaide spitse punt aan het einde. Ook groeperen ze hun uitwerpselen.

Stap 2: Zoek de openingen waarlangs de steenmarter naar binnen komt. Je kan de marter pas buitenhouden als je weet waar hij zijn ingang heeft. Marters kunnen openingen, die groter zijn dan 5 cm diameter of spleten die meer dan 4 cm breed zijn, gebruiken als toegang. Ze zijn in staat om zowel een opening laag bij de grond als een opening op hoogte te gebruiken als deur. Marters kunnen namelijk goed springen, en klimmen langs muren met diepe groeven gemakkelijk naar omhoog. Ook zijn ze slim genoeg om dakpannen omhoog te tillen, zich door zacht materiaal heen te bijten en gaas dat los hangt opzij te duwen. Als je een opening vindt waar een hand in past, past de steenmarter er ook in. Om zeker te weten of de marter langs een bepaalde opening naar binnen komt, kan je een prop papier in de opening plaatsen. Wanneer deze enkele dagen later uit het gat is geduwd of getrokken, is de kans groot dat er een steenmarter is gepasseerd.

Stap 3: Zorg dat het dier niet meer binnen kan. Sluit alle toegangswegen af met stevig gaas. De draaddikte moet minsten 1.45 mm bedragen en de mazen mogen maximum 3 cm groot zijn. Let er op dat het gaas stevig is vastgemaakt. Je kan er voor kiezen om aan de hoofdingang van de marters een val te plaatsen als u het beestje echt wil herplaatsen. Op deze manier kunnen wij het zonder al te veel stress komen ophalen en vervoeren. Als, na het nemen van deze maatregelen, de marter geen schade meer veroorzaakt, laten we het dier het liefste met rust. Het is namelijk ook zo dat wanneer er een marter wordt weggevangen, er waarschijnlijk een nieuwe in de plaats komt.

Stap 4: zorg eventueel voor een nieuwe woonst voor de marter in uw tuin. Op deze manier hoeft hij uw huis niet te gebruiken als onderdak maar heeft hij zijn eigen luxevilla in de vrije natuur.

Als de marter toch wat koppig is en uw huis als onderdak verkiest, kan er gekozen worden voor een alternatief schrikmiddel. 2 voorbeelden hiervan zijn een ultrasoon afschriktoestel en een marterspray. Deze werken met respectievelijk geluiden en geuren als afschrik. Het toestel heeft als voordeel dat het geïnstalleerd wordt en verder hoef je er niet meer naar om te kijken (als er geen batterijen inzitten). De spray daarentegen moet regelmatig terug verspreid worden. Beide werken zeer efficiënt en de marterspray kan in ons opvangcentrum worden aangekocht.

Heeft u toch nog vragen of een hardnekkig probleem? Contacteer ons gerust!

 

Vogelvrij is niet hulpvrij

vlnr en vbno: spreeuw, brandgans, kauw, gaai, ekster, kraai — © Shutterstock

Op 15 januari 2016 verklaarde de Vlaamse regering 6 vogelsoorten vogelvrij. Het gaat om de spreeuw, brandgans, gaai, ekster en kraai.

‘Vogelvrij verklaren’ betekent dat deze vogels vanaf nu gedood kunnen worden zonder goedkeuring van het Agentschap van Natuur en Bos. De bedoeling van de overheid hiermee is voorkomen dat deze vogels schade berokkenen of een gevaar zijn voor de volksgezondheid.

Hoewel deze vogels wettelijk beschermd zijn door de Europese Vogelrichtlijn, heeft de overheid toch een wijziging in het Soortenbesluit goedgekeurd.

De basis van deze beslissing is tot hier toe niet duidelijk. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat deze vogels meer schade zouden aanrichten dan in het verleden. De populatie van de spreeuwen gaat er de laatste 30 trouwens zeer sterk op achteruit. Ook de methodes die gebruikt worden om deze vogels te bestrijden, worden in vraag gesteld. Er worden bijvoorbeeld akoestische lokmiddelen, trechtervallen, niet-selectieve vangkooien en gas-en luchtdrukwapens gebruikt. Deze veroorzaken onnodig dierenleed omdat ze een onbedoelde impact hebben op andere beschermde dieren.

Daarom vragen wij, als VOC, om niet onbezonnen deze vogels te bejagen en doden. Probeer altijd eerst na te gaan of er geen andere manieren zijn om de schade en hinder te beperken.

Ook al zijn deze 6 vogels vogelvrij verklaard, ze zijn nog steeds welkom in onze opvang. Wij blijven ons best doen om deze beestjes een 2de, betere kans te geven op een mooi leven.