Hoe kan je het VOC Brasschaat-Kapellen steunen ?

  • LIDGELD: Lidmaatschap kost u slechts 10 euro per jaar, vermeldt “NIEUW LID” als je nog geen lid bent;  “LID” en je lidnummer (eerste lijn van het etiket op je Snaveltjeskrant) in het veld “(vrije) mededeling” op de overschrijving.
    Door deze kleine bijdragen kunnen we samen heel sterk worden. U bent dan voor één jaar lid van VOC Brasschaat en u ontvangt tevens 4x per jaar onze eigen ledenboekje “De Snaveltjeskrant“.
  • GIFT: een vrije bijdrage voor de werking van het VOC. Je bent geen lid en ontvangt geen Snaveltjeskrant. Vermeld in dit geval “GIFT” in het veld “(vrije) mededeling” op de overschrijving. Omwille van de duidelijkheid is het voor ons makkelijker als je GIFTEN en LIDGELD afzonderlijk stort.
  • KOOISPONSORING: voor je lievelingsdier kan ook voor €10 per maand of €120 per jaar.
    Gebruik hiervoor liefst een doorlopende opdracht bij je bank. Vermeld ook steeds duidelijk “GIFT KOOISPONSORING” in het veld “(vrije) mededeling” op het overschrijvingsformulier
  • COMBILID: €25 per jaar; je bent lid van zowel VOC Brasschaat-Kapellen als Vogelbescherming Vlaanderen. De administratie wordt door Vogelbescherming gevoerd.
    OPGEPAST: ben je al COMBILID (je lidnummer op de eerste lijn van het etiket op je Snaveltjeskrant begint met een “C”) dan word je door Vogelbescherming Vlaanderen uitgenodigd om jouw lidmaatschap te verlengen. Je betaalt dan niet aan het VOC maar aan Vogelbescherming.

DENK ERAAN: Voor GIFTEN van meer dan €40 op jaarbasis en in geld mogen we een fiscaal attest afleveren! Maak het jezelf makkelijk: geef een doorlopende opdracht aan je bank om periodiek het gewenste bedrag over te schrijven naar ons. Indien je graag een fiscaal attest ontvangt voor een gift en je ook graag lid blijft, komt het totaal op €50.

U stort het bedrag op de rekening van VOC Brasschaat-Kapellen op onderstaand rekeningnummer met de geschikte vermelding in het veld “(vrije) mededeling”.
BE21 9731 6488 7203
BIC : ARSPBE22
…degenen die lid worden of blijven, kunnen De Snaveltjeskrant in hun bus verwachten.
De dieren en het VOC-team verwelkomen u bij onze leden.