1.Dit dier observeer je maar laat je voorlopig met rust.

  • Elk “schijnbaar” weesjong.

Observeer altijd van op een veilige afstand om je ervan te verzekeren of het werkelijk om een weesjong gaat.
Neem contact op met een VOC en laat het dier met rust.

 
2.Dit dier heeft hulp nodig.

De kans dat je een gezonde vos of marterachtige tijdens één van je wandelingen ontmoet is bijzonder klein.
Ze schuwen de mens en lopen weg wanneer ze jouw aanwezigheid opmerken.

  • Elke vos of marterachtige die het slachtoffer werd van een verkeersongeluk heeft dringend medische hulp nodig.
  • Een dier dat je vrij dicht kan benaderen zonder dat het wegvlucht is in moeilijkheden en heeft zeker hulp nodig.
  • Een dier dat gekwetst is heeft altijd hulp nodig.
  • Slepende achterpoten kunnen wijzen op een breuk van een ruggenwervel.
  • Vast in strik of net.

Probeer nooit zelf het dier te bevrijden, contacteer onmiddellijk een VOC.

  • Duidelijk weesjong.

Je vindt de moeder gekwetst, ziek of dood in de onmiddellijke omgeving.
 
3.Nooit hanteren, nooit zelf transporteren!

Wanneer je één van deze dieren vindt doe je zelf niets!
Ze kunnen je immers ernstig verwonden! Laat het hanteren en transporteren over aan de experten.
Verwittig onmiddellijk een VOC! Blijf bij het dier maar bewaar een zekere, veilige afstand.
Meer info over steenmarters vind je hier