1 .In dit geval is niets doen de beste hulp. Laat de reekalveren met rust!

In het voorjaar (15 mei – 15 juni ) worden elk jaar de reekalveren geboren.
De reegeit zoekt een plaats waar het kalf geboren zal worden.
Omdat het kalfje de eerste weken na de geboorte de reegeit nog niet volgt en de hele tijd verstopt blijft liggen, moet die legplaats beschut en droog zijn.
In die eerste periode na de geboorte is er heel weinig contact tussen moeder en kind. Het kalf wacht tot de moeder langs komt om het te zogen.
Dat zogen duurt erg kort en wordt door de moeder geregeld onderbroken door eenvoudig weg te lopen. De moeder doet dit om het jong te beschermen.
In die eerste levensfase is het reekalf nog geurloos, dat is heel belangrijk omdat het dan moeilijk opgemerkt en gevonden kan worden door roofdieren.
De moedergeit, die uiteraard wel een geur verspreidt, zal haar kalfje nooit verlaten. Ze is altijd in de buurt, waakzaam.
Wist je waarom jonge reekalfjes vlekjes op hun vacht hebben? Ze dienen als een natuurlijke camouflage.
Het vlekjespatroon lijkt op het schaduwspel van zonnestralen doorheen dicht struikgewas en helpt mee het reekalfje te verbergen.
Een jonge reegeit krijgt over het algemeen één jong, oudere geiten hebben dikwijls twee kalveren en soms komen drielingen voor.
De reegeit werpt de kalveren niet bij elkaar. De afstand tussen de kalveren bedraagt zo’n 10 à 20 meter. Ook dat heeft uiteraard alles met veiligheid te maken.
Pas vanaf de vroege zomer gaan de kalveren de reegeit voortdurend volgen.
Jaarlijks worden in de periode mei-juni tientallen pasgeboren reekalveren door goed bedoelende mensen naar dierenartsen of dierenopvangcentra gebracht..
Onbekendheid met de leefwijze van de ree is meestal de oorzaak van de mensen hun gedrag.
Wij willen je nadrukkelijk vragen om dat vooral niet te doen.
Het beste dat je kan doen wanneer je zo’n reekalfje vindt, is onmiddellijk een eind weg te gaan van de vindplaats en zeker het kalfje niet aan te raken of te verstoren.
Mensengeur aan het kalf kan betekenen dat de moeder angstig wordt en daardoor heel lang wegblijft.
Neem het kalfje dus zeker niet mee.
Maak je je toch zorgen of het reekalfje al dan niet achtergelaten werd of mogelijk een weeskalfje is, ga dan zo ver mogelijk weg van de vindplaats.
Het beste is om met de windrichting mee te gaan en een verrekijker te gebruiken.
Wacht (dat kan ook perfect vanuit een auto) en vergewis je ervan dat de moeder terugkeert. Geduld is nodig, 2 à 3 uur is niet ongewoon.
Werd het kalf reeds door mensen vastgenomen, leg het dan terug op exact dezelfde plaats waar het gevonden werd.
Neem een flinke hoeveelheid gras en bosgrond en wrijf dit over het kalfje om de mensengeur te verbergen.
Je kan eventueel ook een VOC contacteren zodat zij kunnen checken of de reegeit terugkomt.

 
2. Deze ree heeft hulp nodig.

  • De ree werd door een auto aangereden.
  • Je kan het dier benaderen zonder dat het wegvlucht.

Reeën schuwen van nature de mens, wanneer je op het dier toe stapt en het vlucht niet weg dan is er een probleem.

  • De ree werd door een hond aangevallen en gebeten.

De ree is zeker in shock en hoogstwaarschijnlijk ook ernstig gekwetst.

  • Een gekwetst reekalfje.

Wonden gaan infecteren wanneer ze niet verzorgd worden.

  • De ree zit vastgeklemd in een omheining of poort met spijlen.

 
3. Niet hanteren, niet zelf transporteren.

Reeën zijn sterke, extreem nerveuze dieren die iemand ernstig kunnen verwonden door een kopstoot of door te schoppen.
Alleen ervaren VOC-personeel zou een ree mogen hanteren en transporteren.
Wanneer je besluit dat een ree hulp nodig heeft verwittig je onmiddellijk de hulpdiensten. Bedek als het kan de kop van het dier.
Probeer nooit om het dier te verplaatsen, dat is gevaarlijk voor jezelf en voor het dier.
Blijf bij het dier maar bewaar afstand en hou ook anderen op afstand. Heel wat reeën sterven alleen al door stress.
Uitzondering: een jong gekwetst reekalfje zet je best in een kartonnen doos die je sluit en met kranten of een handdoek op de
bodem. Een warmwaterkruik kan onderkoeling en stress verminderen.