Tot einde 2005 waren er in Vlaanderen tien erkende vogelopvangcentra, allen overkoepeld door Vogelbescherming Vlaanderen. Maar in de regio ten noorden van Antwerpen en op de rechteroever van het havengebied bestond er geen erkende opvangmogelijkheid voor zieke of gekwetste vogels en wilde dieren. Daarom werd op 1 januari 2006 het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren – vzw – Brasschaat opgericht.
De initiatiefnemer en bezieler van VOC-Brasschaat, Dhr.Marcel Peeters, bouwde het opvangcentrum uit op zijn privé-adres.
VOC-Brasschaat is aangesloten bij Vogelbescherming Vlaanderen en werkt nauw samen met de andere opvangcentra in Vlaanderen, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos.
VOC-Brasschaat behaalde de officiële erkenning van de Vlaamse overheid.
 


In 13 jaar tijd is VOC-Brasschaat uitgegroeid tot een volwaardig en goed functionerend opvangcentrum.
Sinds de start ving het centrum meer dan 48078 wilde dieren op.
Deze cijfers bewijzen dat de noodzaak aan een VOC in deze regio heel reëel was en is. In een verstedelijkt gebied zoals de streek ten noorden van Antwerpen en in het uitgestrekte havengebied krijgen dieren het steeds moeilijker om te overleven.

 2019opvangpergroep 
 


 

De toekomst van VOC-Brasschaat-Kapellen.
De constante groei van het opvangcentrum impliceert dat ingrijpende veranderingen zich opdringen.

 1. Het steeds toenemend aantal noodlijdende dieren dat in het opvangcentrum terecht komt,
 2. de groter wordende groep medewerkers,
 3. noodzaak aan uitbreiding van gebouwen en terreinen ,
 4. de nood aan een meer rustige omgeving,
 5. de verhuis van het privéterrein van Dhr. Marcel Peeters naar een openbaar terrein,
 6. de intentie om scholen, verenigingen, … in het centrum te ontvangen en het educatief- en sensibiliseringsaanbod uit te breiden,
 7. de wens om uitwisselingsprojecten op te starten met opvangcentra uit binnen- en buitenland,
 8. de kansen om een aantal mindervalide mensen te integreren in de werking van een opvangcentrum,
 9. de groeiende aandacht voor het milieu,
 10. de toenemende aandacht door de media.

Zoveel en nog meer niet vermelde redenen die aantonen dat VOC-Brasschaat in de nabije toekomst moet uitbreiden om kwaliteitsvol werk te blijven leveren.
In 2010 opende de ontmoeting met Dhr.E. Avonts van vzw Rotonde nieuwe toekomstperspectieven.
VZW VOC-Brasschaat en zijn medewerkers zien heel wat meerwaardekansen in een toekomstige samenwerking met vzw Rotonde.

 • De nieuwe locatie is gevestigd in een rustig gebied, wat uiteraard positief is voor de revaliderende dieren
 • Aanwezigheid van water, grasland en bos in de onmiddellijke omgeving, biedt kansen om een aantal dieren in de directe omgeving uit te zetten
 • Goede bereikbaarheid voor zowel medewerkers als bezoekers en een goede uitvalbasis voor interventies
 • De locatie in een wandelgebied op de grens van Brasschaat en Kapellen vergroot de sensibiliseringskansen naar een groter publiek
 • De mogelijkheid om samen een uniek en waardevol project te verwezenlijken

Ontstaan uit een symbiose van noodzaak en onmeetbaar enthousiasme heeft het jonge opvangcentrum zich verankerd in de Brasschaatse omgeving.  VOC-Brasschaat-Kapellen ziet zijn toekomst dan ook graag in de regio Brasschaat-Kapellen.  De nabijheid van de metropool en het havengebied, de centrale ligging in het noorden van de provincie Antwerpen maken de gemeenten Brasschaat en Kapellen tot een ideale uitvalsbasis i.v.m. het ophalen van hulpbehoevende dieren.  De rustige en groene omgeving vormt de uitgelezen locatie om de revalidatie van de dieren succesvol te laten verlopen.  De nabijheid van omvangrijke natuurgebieden vereenvoudigt en optimaliseert de terugkeer naar de natuur.
In een maatschappij die de laatste decennia er alles aan gedaan heeft om het individualisme voorop te stellen en waar de verschillende bevolkingsgroepen steeds meer versnipperd en gescheiden leven, zou dit project kunnen aantonen dat “samenwerking met aandacht voor elkaars eigenheden” verrijkend en verruimend werkt voor iedereen die erbij betrokken wordt.

 

Belangrijke mijlpalen in de nog korte geschiedenis van VOC-Brasschaat.

2006.

 • Na maanden  van voorbereiding: start van de werking van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren te Brasschaat.
 • Reddingsoperatie in het centrum van Antwerpen: slechtvalk op politietoren, Oudaan.
 • Behandeling botulisme slachtoffers.
 • Opvang van de eerste reeën uit de regio Brasschaat-Kapellen.
 • Bouw van een nieuwe verzorgingsruimte en voorraadruimte.

 

2007.

 • Reddingsactie: olieslachtoffers in de Antwerpse haven.
 • Opvang en revalidatie van een boommarter in samenwerking met INBO: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en Groep Onderzoek en Specialisatie roofdieren-Nederland.
 • Opvang van een capibara.
 • Samenwerking met ANB: Agentschap voor Natuur en Bos i.v.m. roofvogelbestand in Vlaanderen.
 • Uitzetten van bosuilen in de Brusselse bossen in samenwerking met GIBO-Mariaburg.
 • VOC-Brasschaat krijgt erkenning als vleermuizenopvang.
 • Uitzetten van bosuilen ter gelegenheid van “de Week van het Bos”.
 • Vrijwilligers van VOC-Brasschaat volgen een opleiding in Oostende i.v.m.revalidatie van olieslachtoffers in samenwerking met VOC-Oostende en Sea Alarm.
 • Bezoek aan de basisschool De Waterval te Ekeren.
 • Bouw van een uitwenkooi voor roofvogels.

 

2008.

 • Uitzetten van egels in het Arboretum te Kalmthout.
 • Schoolbezoek GIBO-Mariaburg.
 • Bezoek aan Vrije Basisschool Sint-Lucia in Oelegem.
 • Opvang en revalidatie van 80 gierzwaluwen na afbraak van loodsen in het Antwerpse havengebied waarbij 150 nesten vernield worden en +/- 600 vogels de dood vinden.  Nauwe samenwerking met de Deutsche Gesellschaft für Mauersegler-Frankfurt en het Zwaluwen Adviesbureau Nederland.
 • De vrijwilligers volgen een cursus over dagroofvogels.
 • Bouw van reeënverblijf en buitenhokken voor egels.

 

2009.

 • De strenge winter brengt heel wat interventies met zich mee: bevrijden van watervogels in o.a. Minderhout, parkvijver Brasschaat, domein De Mik, …
 • Opvang en revalidatie van olievogels na het zinken van een sludgetank in de Antwerpse haven.
 • VOC-Brasschaat wint de milieuprijs van de gemeente Schoten.
 • VOC-Brasschaat lanceert een oproep via de media om reekalfjes met rust te laten.
 • In samenwerking met het “Centre de sauvegarde pour la faune sauvage” in Pont de Gau en het Parc Ornithologique Saintes-Maries-de-la-Mer in Frankrijk organiseert en begeleidt VOC-Brasschaat het transport van een Falco Peregrinus brookei, na een langdurige revalidatie in het opvangcentrum.

In het voorjaar van 2010 reizen medewerkers van VOC-Brasschaat opnieuw naar Frankrijk i.v.m. de verdere opvolging van de vogel.

 • VOC-Brasschaat slaagt erin twee pasgeboren wees-reekalfjes groot te brengen.  In nauwe samenwerking met ANB en INBO wordt de terugkeer naar de natuur (voorjaar 2010) voorbereid.
 • Revalidatie van botulisme-slachtoffers uit de gemeenten Merksem, Mortsel, Brecht en Antwerpen.
 • Bezoek aan scholen.
 • Bezoek aan dienstencentra Bruggeske en ’t Ertbrandje in Kapellen.
 • Opvang van een papegaaiduiker.
 • Vrijwilligers volgen een cursus over uilen.
 • Bouw van 2 reeëntranssportkisten.
 • Aankoop 2 couveuses en een interventievoertuig.

 

2010.

 • Tijdens de extreme winter moeten er tientallen dieren met zoutintoxicatie verzorgd worden.
 • Olieverontreiniging op beide Scheldeoevers tussen Lillo en Kallo over een lengte van 2 km.   VOC vangt de olieslachtoffers op voor verzorging.
 • Ooievaar met bumblefoot.
 • VOC werkt mee aan de creatieve week in de kleuterschool St. Calasanz te Hoevenen.
 • VOC is aanwezig op de ANKONA-ontmoetingsdag op de Universiteit Antwerpen.
 • VOC is te gast bij de vereniging Zelfhulpgroep MS, Brasschaat.
 • Vertegenwoordiging op de bijententoonstelling georganiseerd door de Imkerfederatie van de Antwerpse Noordelijke gemeenten.
 • Op 26 november wordt het samenwerkingsproject “ Wij slaan de handen in elkaar ! “ tussen VZW Rotonde en VOC-Brasschaat aan de pers voorgesteld.
  Dhr. Dirk de Kort, burgemeester van Brasschaat en Dhr. Dirk Van Mechelen, burgemeester van Kapellen, onderstrepen in hun speech de meerwaarde van dit unieke
  project.
 • Curus reeënopvang in VOC-Heusden-Zolder.
 • Bouw van een blokhut voor de eerste opvang van dieren.

 

2011.

 • Via de gerechtelijke politie worden een aantal in beslag genomen roofvogels opgevangen o.a. een oehoe.
 • VOC is stand-by tijdens de grote brand op de Kalmthoutse Heide.
 • Uit het Kalmthoutse inferno wordt een pasgeboren reekalfje gered en naar VOC gebracht.
  “Vlammetje” verblijft 10 maanden in het opvangcentrum.
 • Creatieve week St.Calasanz te Hoevenen.
 • VOC verzorgt een activiteit tijdens het kleuterkamp dat tijdens de zomervakantie georganiseerd wordt door de gemeente Brasschaat.
 • Bezoek in VOC van Poolse wetenschapper gespecialiseerd in vleermuizen.
 • Werkbezoek aan de Antwerpse Zoo.
 • Deelname aan Roefeldag.
 • 25 oktober: officiële start en voorstelling van het Meander-samenwerkingsproject.
 • Bouw van 10 buitenvolières en 3 uitwenkooien op de nieuwe locatie.

 

2012.

 • Op 17 januari wordt een mereljong binnengebracht.  De wel heel vroege vogel haalt meteen alle kranten en het ATV-nieuws.
 • Opvang van enkele bijzondere vogelsoorten o.a. Noordse pijlstormvogel en wouwaap.
  De wouwaap is zeer ernstig bedreigd, in 2001 werd hun aantal in Vlaanderen nog op 19 paren geschat.
 • Het werkingsgebied van VOC bedraagt 1158km².
 • In de maand maart wordt “Vlammeke” heruitgezet op de Kalmthoutse Heide in samenwerking met ANB.
 • Uitzetten en uitwennen van de 2 knobbelzwanen in het gemeentepark van Kapellen.
 • VOC stelt een opleidingscursus samen voor alle medewerkers.
 • Start van de bouw van de opvangruimte op de nieuwe locatie.
 • De verhuis van de Kielse slechtvalken Sara en Jules.

 

2013.

 • Planning en verhuis van Floris Verbraekenlei te Brasschaat naar Holle Weg te Kapellen.
 • VOC-Brasschaat heet vanaf nu officieel VOC-Brasschaat-Kapellen .
 • De geboorte van 4 slechtvalk kuikens op het Kiel.

Met de naamkeuze wil het VOC de speciale locatie schetsen nl. op de grens tussen de twee gemeenten en vooral de gemeenten overschrijdende werking beklemtonen.

2019.

 • Naamwijziging naar “Wilde dieren in nood”.
 • Een nieuw logo.
 • Een nieuw interventievoertuig.
 • Een nieuw telefoonnummer.