03/07/2013

De afkorting VOC staat voor
Vlaams OpvangCentrum
voor Vogels en Wilde Dieren.
De tien opvangcentra in Vlaanderen werken samen en worden gecoördineerd en gemonitord door Vogelbescherming Vlaanderen.
De VOC’s kunnen worden herkend aan het ransuiltje met de linkervleugel in het verband.
Alleen deze opvangcentra zijn bekwaam en uitgerust om een wild dier in nood, met grote kans op redding, op te nemen.
Deze centra beschikken over de nodige officiële vergunningen om beschermde vogels en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden.
De centrumverantwoordelijke, de dierenartsen en de VOC-medewerkers belasten zich met de verzorging, de revalidatie en het opnieuw vrijlaten van noodlijdende wilde dieren en dit in de beste omstandigheden.

 

Doelstellingen van Wilde dieren in nood

 • Het opvangcentrum is een vereniging zonder winstoogmerk.
 • De dieren die voor verzorging en revalidatie worden opgenomen , moeten opnieuw worden vrijgelaten in het wild of geplaatst conform de voorwaarden.
 • VOC-Brasschaat-Kapellen wil bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek

door:

  • informatie te registreren over o.a. botulisme bij watervogels, de gevolgen van strenge winters, aantallen verkeersslachtoffers in de regio, aanwezigheid van potentiële ziekteverwekkers in de wildlevende fauna, voorkomen van verschillende soorten teken,
  • informatie verzamelen over behandelingswijze van aandoeningen en verwondingen en de aangepaste revalidatietechnieken,
  • het ter beschikking stellen van kadavers (van dood binnengebrachte dieren of dieren die in het centrum sterven) aan onderzoekers en andere wetenschappelijke instellingen,
  • nauwe samenwerking met erkende vogelringers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen die de vrijgelaten vogels voorzien van een officiële voetring.

 

 • Opvang en revalidatie van verwaarloosde of illegaal gehouden dieren die door de bevoegde instanties aan het opvangcentrum worden toevertrouwd.
 • Sensibilisering van het grote publiek
 • door de aanwezigheid van VOC-Brasschaat-Kapellen  (d.m.v. infostand)  tijdens:
  de Brasschaatse dorpsdag,
  de Mariaburgse feesten,
  de Oogstfeesten op Mikerf,
  de dag van het park in Vordenstein,
  de week van het bos in Peerdsbos,
 • door het organiseren van geleide bezoeken aan het opvangcentrum,
 • door belangstellenden, verenigingen, scholen,… de gelegenheid te geven aanwezig te zijn bij het uitzetten van dieren in de natuur,
 • door publicaties via regionale en nationale kranten,
 • via radio en televisie
 • Educatie en sensibilisatie van jongeren door:
  • informatieve bezoeken aan scholen,
  • organiseren van geleide bezoeken en workshops in het opvangcentrum,
  • jongeren te betrekken bij het opnieuw uitzetten van dieren in de natuur.
 • De integratie van een aantal mindervalide mensen in de werking van het opvangcentrum.
 • Selecteren, opleiden en coachen van vrijwilligers.
 • Motiveren, begeleiden en opleiden van stagiairs uit de verschillende studierichtingen van het secundair onderwijs dierenverzorging, het hoger niet-universitair en universitair onderwijs (bv. dierenarts, dierenartsassistent, dierenverzorging)
 • Samenwerking met opvangcentra in Vlaanderen en Wallonië en samenwerking met buitenlandse opvangcentra en natuurbeschermingsorganisaties:
  • uitwisselen van informatie,
  • transport van dieren (steeds in het belang van het desbetreffende dier) bv.
   VOC-Oostende en opvangcentrum De Mikke (NL),
   VOC-Heusden-Zolder,
   VOC-Opglabbeek,
   Zoo van Antwerpen,
   Parc Ornithologique Pont de Gau (FR),
   St.Tiggywinkles in Groot-Brittannië,
   Vogelrevalidatiecentrum Zundert (NL).