Nieuw lid

Voor 10 euro per jaar bent u lid van het VOC en ontvangt u 4x onze Snaveltjeskrant.

Stort 10 euro op 

BE21 9731 6488 7203 met vermelding 'NIEUW LID'

Lidmaatschap hernieuwen

Verleng uw abonnement 

Stort 10 euro op 

BE21 9731 6488 7203 met vermelding 'LID + lidnummer'

Combilid

Voor 25 euro per jaar bent u lid van zowel het VOC als Vogelbescherming Vlaanderen

Stort 25 euro op 

BE21 9731 6488 7203 met vermelding 'NIEUW COMBILID'

Combi hernieuwen

Verleng uw abonnement. Opgelet, Vogelbescherming Vlaanderen zal u uitnodigen om dit te verlengen. Je betaalt dus niet aan het VOC.