top of page
DSC01094-denoise.jpg

OVER ONS

Over heel Vlaanderen staan tien gespecialiseerde opvangcentra klaar, overkoepeld door Vogelbescherming Vlaanderen. 

Het belangrijkste doel van deze centra is uiteraard het opvangen, revalideren en nadien terug vrijlaten van deze dieren. 

Ook gedumpte, verwaarloosde en illegaal gehouden dieren komen bij ons terecht. 

 

Daarnaast spelen educatie, onderzoek, sensibilisering, het begeleiden en opleiden van stagiaires een belangrijke rol.

DSC00462-denoise.jpg

WERKINGSGEBIED

IMG-20220203-WA0000.jpg

HISTORIEK

Tot einde 2005 waren er in Vlaanderen tien erkende vogelopvangcentra, allen overkoepeld door Vogelbescherming Vlaanderen. Maar in de regio ten noorden van Antwerpen en op de rechteroever van het havengebied bestond er geen erkende opvangmogelijkheid voor zieke of gekwetste vogels en wilde dieren. Daarom werd op 1 januari 2006 het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren – vzw – Brasschaat opgericht.


De initiatiefnemer en bezieler van VOC-Brasschaat, Dhr. Marcel Peeters, bouwde het opvangcentrum uit op zijn privé-adres.
VOC-Brasschaat is aangesloten bij Vogelbescherming Vlaanderen en werkt nauw samen met de andere opvangcentra in Vlaanderen, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos. VOC-Brasschaat behaalde de officiële erkenning van de Vlaamse overheid.

 

In 16 jaar tijd is VOC - Brasschaat uitgegroeid tot een volwaardig en goed functionerend opvangcentrum.
Sinds de start ving het centrum meer dan 68.522 wilde dieren op.
Deze cijfers bewijzen dat de noodzaak aan een VOC in deze regio heel reëel was en is. In een verstedelijkt gebied zoals de streek ten noorden van Antwerpen en in het uitgestrekte havengebied krijgen dieren het steeds moeilijker om te overleven.

In 2019 werd de naam omgevormd naar Wilde Dieren in Nood. 

Foto Cijfers sinds start.JPG

TOEKOMST

De constante groei van het opvangcentrum impliceert dat ingrijpende veranderingen zich opdringen.

 • Het steeds toenemend aantal noodlijdende dieren dat in het opvangcentrum terecht komt,

 • de groter wordende groep medewerkers,

 • noodzaak aan uitbreiding van gebouwen en terreinen ,

 • de nood aan een meer rustige omgeving,

 • de verhuis van het privéterrein van Dhr. Marcel Peeters naar een openbaar terrein,

 • de intentie om scholen, verenigingen, … in het centrum te ontvangen en het educatief- en sensibiliseringsaanbod uit te breiden,

 • de wens om uitwisselingsprojecten op te starten met opvangcentra uit binnen- en buitenland,

 • de kansen om een aantal mindervalide mensen te integreren in de werking van een opvangcentrum,

 • de groeiende aandacht voor het milieu,

 • de toenemende aandacht door de media.

 

Zoveel en nog meer niet vermelde redenen die aantonen dat VOC-Brasschaat in de nabije toekomst moet uitbreiden om kwaliteitsvol werk te blijven leveren.


In 2010 opende de ontmoeting met Dhr.E. Avonts van vzw Rotonde nieuwe toekomstperspectieven.
VZW VOC-Brasschaat en zijn medewerkers zien heel wat meerwaardekansen in een toekomstige samenwerking met vzw Rotonde.

 • De nieuwe locatie is gevestigd in een rustig gebied, wat uiteraard positief is voor de revaliderende dieren

 • Aanwezigheid van water, grasland en bos in de onmiddellijke omgeving, biedt kansen om een aantal dieren in de directe omgeving uit te zetten

 • Goede bereikbaarheid voor zowel medewerkers als bezoekers en een goede uitvalbasis voor interventies

 • De locatie in een wandelgebied op de grens van Brasschaat en Kapellen vergroot de sensibiliseringskansen naar een groter publiek

 • De mogelijkheid om samen een uniek en waardevol project te verwezenlijken

Kaartje
bottom of page