Welkom bij het Wilde dieren in nood VOC Brasschaat-Kapellen.
Als Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren staan wij in voor de opvang en revalidatie van wilde dieren in nood.
Help ons helpen.


Beste leden, sponsors, medewerkers, dierenvrienden,

Naar aanleiding van de coronacrisis en de beslissing van de overheid om grote evenementen tot en met 31 augustus te verbieden hebben wij – met spijt in het hart maar met alle begrip – beslist om onze Open Deur Dag voor dit jaar te annuleren.
De voorbereidingen waren in volle gang om er ook dit jaar een geweldige dag van te maken maar het virus heeft daar anders over beslist.
We houden jullie op de hoogte van eventuele vervangende activiteiten op kleinere schaal zodra de situatie dit toelaat.

Ondertussen blijven wij met een beperkte bezetting paraat voor alle dieren in nood. Je zal begrijpen dat wij werken met gesloten deur maar met een open wachthuisje waar je een dier in nood kan achterlaten.

Wil je ons financieel steunen geven wij jullie graag mee dat je lid kan worden door € 10 te storten op onze rekening (BE21 9731 6488 7203) met vermelding “lidmaatschap 2020”. In ruil hiervoor krijg je elk kwartaal een mooie uitgave van onze Snaveltjeskrant in je brievenbus.
Giften zijn ook altijd welkom. Gebruik hiervoor hetzelfde rekeningnummer met de duidelijke vermelding “gift”.
Giften vanaf € 40 (lidmaatschap niet inbegrepen !) geven recht op een fiscaal attest.
Wil je ons steunen met een lidmaatschap én een fiscaal aftrekbare gift, dan stort je dus minimum € 50 met vermelding “lidmaatschap 2020 en gift”.

Zorg voor jezelf en elkaar !

Het Wilde Dieren in Nood team.?Deze artikelen kunnen we altijd gebruiken


 Favicon2019-001