Gift

Vrije bijdrage aan het VOC. Liefst afzonderlijk van eventueel lidgeld storten.

U kan het bedrag op 

BE21 9731 6488 7203 storten

met de vermelding 'gift'

Bij een gift zonder mededeling zal de eerste 10 euro behandeld worden als lidgeld, de rest als een gift.

Giften meer dan 40 euro

Voor GIFTEN van meer dan €40 op jaarbasis en in geld mogen we een fiscaal attest afleveren! Maak het jezelf makkelijk: geef een doorlopende opdracht aan je bank om periodiek het gewenste bedrag over te schrijven naar ons. Indien je graag een fiscaal attest ontvangt voor een gift en je ook graag lid blijft, komt het totaal op €50.

Kooisponsoring

Voor de kooi en het eten van je lievelingsdier kan ook voor €10 per maand of €120 per jaar gesponsord worden.


Gebruik hiervoor liefst een doorlopende opdracht bij je bank. Vermeld ook steeds duidelijk “GIFT KOOISPONSORING”.